Mantelzorgmakelaar

De hulp rond en in het huis .

Mantelzorgmakelaar

U helpt uw naaste graag als mantelzorger, maar hoe combineert u het met uw werk; onze mantelzorgmakelaar helpt.

mantelzorg is een taak die u doorgaans uit liefde doet, maar op het moment dat de zorgzwaarte toeneemt komt er ook meer druk op uw schouders te liggen. Op zulke momenten is het goed om te weten dat u ook gebruik kunt maken van een mantelzorgmakelaar. Een mantelzorgmakelaar zorgt ervoor dat u weer aan uzelf toekomt, terwijl de zorg voor de zorgvrager blijvend goed geregeld is. De diensten die een mantelzorgmakelaar aanbiedt zijn:

– assisteren bij WMO aanvragen

– PGB administratie

– PGB aanvragen

– afstemmen werksituatie/privĂ© situatie met uw werkgever

– formulieren voor u invullen

– kijken naar u wat mogelijkheden zijn binnen de zorg